Najpredávanješie produkty

Výrobcovia

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

Uzávierky Euro-50

Zverejnené: 2018-02-08 10:37:17
Kategórie: Denné a intervalové uzávierky

V pokladňach Euro 50-CASH/Smart/Medi/50TEmini dennú uzávierku vykonáme nasledovne:
  1.  Postup: stlačíme 2x tlačítko MENU, šípkou doprava nájdeme Z-režim, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  2. Šípkou doprava nájdeme Finančná uzávierka, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  3. Šipkou doprava nájdeme Denná a potvrdíme tlačítkom TL / total/
Intervalová uzávierka pre pokladne Euro-50:
  1. Prepneme sa do X-režimu.  Postup: stlačíme 2x tlačítko MENU, šípkou doprava nájdeme X-režim, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  2. Šipkou doprava nájdeme položku Intervalová uzávierka, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  3. Šípkou doprava nájdeme položku Súhrnná uzávierka, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  4. Šípkou doprava nájdeme položku Podľa dátumu, potvrdíme tlačítkom TL /total/
  5. Zadáme dátum /napr.010118-deňmesiacrok/ odkedy chceme vykonať uzávierku a potvrdíme tlačitkom TL/total/
  6. Zadáme dátum /napr.310118-deňmesiacrok/ dokedy chceme vykonávať uzávierku a potvrdíme tlačitkom TL/total/
Denné uzávierky je potrebné archivovať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
Intervalové uzávierky slúžia len pre našu potrebu a informáciu, prípadne na vyžiadanie daňového alebo colného úradu na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým alebo colným úradom, nie je potrebné ich archivovať. 

Zdieľať tento obsah